BLOG

Kunsten at blæse og have mel i munden: Effektiviseringer, besparelser og borgertilfredshed i kommunerne

Familie i skoven

I Væksthus for Ledelse kunne man i december måned læse om fremtidens udfordringer for kommunale ledere. I artiklen blev kommunale ledere opfordret til at komme mere på banen for kritisk at overveje, hvordan de enkelte kommuner bedst kan løse deres opgaver inden for de givne økonomiske rammer og med de kommunale kompetencer, der er til rådighed.

For at de kommunale ledere kan løse denne opgave tilfredsstillende, er det vigtigt, at de griber problemstillingen rigtigt an, for det kan være en stor udfordring at leve op til krav om effektiviseringer og besparelser uden at få utilfredse borgere på nakken – eller sagt på en anden måde: Det er svært både at blæse og have mel i munden.

Vellykkede effektiviseringer og besparelser kræver borgerinddragelse

På den anden side er borgerinddragelse en absolut nødvendighed for at opnå succesfulde effektiviseringer og besparelser i kommunen. Det er altafgørende for kommunerne at kende borgernes ønsker og forventninger til de kommunale tilbud for at kunne prioritere de kommunale ressourcer på bedst mulig vis og på den måde organisere børnehaver, folkeskoler, plejehjem mv. i overensstemmelse med borgernes ønsker, men samtidig til lavest mulige omkostninger.

Via borgerinddragelse kan kommunerne opnå viden om, hvordan de bedst kan prioritere mellem de kommunale indsatser og på den måde bidrage til effektiviseringer og besparelser samtidig med, at borgernes tilfredshed sikres. Dette er nødvendigt, hvis kommunerne skal have råd til at opretholde det velfærdsniveau, som borgerne er vant til i dag på en række områder.

Kunsten at blæse og have mel i munden

Det kan altså lade sig gøre både at blæse og have mel i munden – men om det lykkes afhænger af, i hvilken rækkefølge tingene udføres. Borgerne skal først og fremmest inddrages! Et eksempel er fra Aarhus Kommune, der i efteråret 2013 kørte kampagnen Kærlig Kommune, hvor fokus var på magt og medbestemmelse til borgerne – og dermed også på medansvar. Dette er vejen til en effektiv kommune med tilfredse borgere.

Metoder til borgerinddragelse

Generelle tilfredsheds- og holdningsundersøgelser blandt borgerne giver et billede af, hvilke områder, der er vigtige for borgerne og hvilke, der er mindre vigtige, mens fokusgruppe- og dybdeinterviews giver en dybere forståelse for borgernes bagvedliggende motiver. I kommunernes nuværende situation er det, kommunerne i virkeligheden har brug for dog nærmere et kendskab til borgernes afvejninger mellem forskellige kommunale tiltag – enten mellem sektorer eller inden for en sektor (og evt. i samspil med de ovenfor nævnte metoder).

Sådanne afvejninger kan estimeres vha. økonomiske valgeksperimenter. Her hos Wilke har vi mangeårig erfaring med denne type metoder. Blandt andet tilbyder vi analyser inden for:

checkmark Børnepasning checkmark Ældrepleje checkmark Tandpleje
checkmark Folkeskoler checkmark Hjemmepleje checkmark Biblioteker

Inden for hvert område kan borgernes præferencer afdækkes. Hermed oparbejdes der viden om hvilke elementer af de kommunale tilbud, der er vigtigst for borgerne – og hvilke, der er mindre vigtige. Desuden kan det undersøges, hvor meget borgerne er villige til at betale for forskellige tiltag. Gennem borgerinddragelse kan kommunerne derved sikre en optimal allokering af ressourcer til lavest effektive omkostningsniveau.

Eksempel: Effektivisering af børnehaver

Ved at estimere forældres præferencer for forskellige organisatoriske elementer i børnehaverne, kan det undersøges hvilke elementer, der bør op- og nedprioriteres, samt hvor meget forældrene er villige til at betale for eventuelle ændringer i pasningstilbuddet.

På den måde bliver det muligt at effektivisere de kommunale tilbud uden at gå på kompromis med hverken pris eller kvalitet.

wilke-eksempel-effektivisering

For de kommunale ledere vil en øvelse som ovenstående være afgørende, hvis kommunerne skal kunne imødese de økonomiske og faglige udfordringer, de står overfor i disse år, og hvis ikke det skal ende med, at økonomiske smalhalse og fagligt tunge opgaver presser kommunerne til at levere en service, der ikke lever op til borgernes forventninger. Af denne årsag må kommunerne lære kunsten at blæse og have mel i munden.

Hvis du ønsker mere information om Wilke, vores services eller kompetencer, er du altid velkommen til at kontakte mig (lib@wilke.dk)

Der er én kommentar til “Kunsten at blæse og have mel i munden: Effektiviseringer, besparelser og borgertilfredshed i kommunerne

 1. Morten

  5 år siden

  Meget interessant, Line.

  Kravet om mere effekt for færre kroner kører for fuld drøn i det offentlige, ikke bare i Danmark.

  Faldt lige over et spændende projekt de har kørende i England, hvor staten har nedsat en såkaldt behavioral insights unit eller “nudge unit”. Her går effektiviseringen ud på at optimere virkning af kommunikation baseret på indsigt i adfærds økonomi og psykologi.

  Man bruger viden om hvad der motiverer folk til at ændre adfærd fx til at designe en kampagne for rekruttering af bloddonorer, der rammer mere præcist for færre midler. Redskabet er bl.a. at give folk et puf (nudging). Inspirerende.

  https://www.gov.uk/government/publications/organ-donor-registrations-trialling-different-approaches


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

     

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk