BLOG

Har streaming toppet?

I know, en lidt provokerende overskrift i en tid, hvor området har uændret stor opmærksomhed og der tages en lang række beslutninger om fremtidig forretning i indholdsvirksomhederne rundt omkring. Når jeg alligevel vover det ene øje er det fordi vi i Wilke har set et par interessante tal for nyligt.

Lad mig springe direkte ud i det: Den seneste Wilke Opinion, lavet i uge 12 2014, viser at udviklingen i antallet af danskere mellem 18 og 65 år, der benytter mindst én streaming-tjeneste, er stagneret, ja, ligefrem faldet i forhold til sidst, Wilke undersøgte området i efteråret 2013.

Personer 18-65 år, der bruger mindst én streamingtjeneste

Kilde: Wilke Opinion, web-interview blandt danskere mellem 18 og 65 år. Tallene indeholder ikke brug af gratis streamingtjenester som DR og TV3Play, men kan indeholde besvarelser fra personer, der er i gang med at udnytte en eventuel gratis introduktionsperiode hos betalingstjenesterne.

Dette er interessant på flere områder. Hvis ovenstående tal står til troende er streamingtjenesterne for det første efterhånden krøbet så langt op på livscykluslinjen at de lavest (og vel også næst-lavest) hængende frugter nu er plukket. Tjenesterne skal således kæmpe mere for kunderne og arbejde hårdere på at minimere churn. Dette kan få indflydelse på strategier for unikt indhold, som vi jo allerede f.eks. har set Netflix gør alvor af med satsningen på egenproduktioner, men også en øget kommunikationsindsats, reklame o.s.v.

For det andet gør tallene udviklingen i forhold til danskernes brug af levende billeder mere nuanceret. Det kan f.eks. tyde på at de medieforbrugsmæssige kontinentalplader ikke længere flytter sig så hurtigt, som de har gjort de seneste 18-20 måneder. Der er stadig en stor mængde danskere, der foretrækker det massive udbud af film og serier, som er tilgængelig på de største streamingtjenester, men en tilsvarende stor mængde danskere, har endnu ikke afprøvet løsningerne, eller har gjort det og er churnet ud igen.

Man kan spekulere over årsagerne hertil, og jeg tror at disse kan koges ned til at hos nogle danskere er behovet der simpelthen ikke, enten i form af motivation til at tage tjenester i brug eller i form af at indholdet ikke er godt nok til prisen.

Det er i dette perspektiv uinteressant om den ene eller anden tjeneste har X eller Y procent af danskerne som kunder. Der skal derimod ikke stå nogen tvivl om at udviklingen de sidste 18 måneder har betydet at en stor del af danskerne er begyndt at se tv-programmer, film og serier på en helt anden måde end tidligere.

Derudover er ovenstående tal et øjebliksbillede, og korrigerende handlinger fra aktørernes side er helt sikkert på vej. Krigen er på ingen måde blæst af, og alle virksomheder i indholdsværdikæden må ikke bruge det som sovepude. Individualisering og selvbestemmelse hvad angår hvilket indhold, man ønsker at se hvornår, hvor og på hvilken type skærm er den helt klare driver for adfærden, og en række brands på området har med deres forretningsmodel ramt rigtigt. På dette område er markedet ændret for altid, og alle aktører bør være i gang med tilpasninger hertil.

Der er dog en anden og lige så perspektiverende konklusion at drage. Danskernes behov for indhold er mere facetteret end at det kan dækkes med en indholdsbuffet, der på overfladen ser tiltrækkende ud, men ved efterprøvning vejes og findes for let. Danskernes behov for indhold er stadig væsentligt mere bredt end som så, og forståelsen for behovsdækningen er vigtig, hvis man skal vurdere fremtidsudsigterne og de potentielle forretningsmuligheder.

På denne måde er situationen på indholdsmarkedet at nytilflyttere og de gamle beboere skubber lidt til hinanden med skuldrene, men man finder en ny plads, for det er dette, der åbenbart er lige nu: Plads til begge verdener.

Hvad siger du til dette? Kan du genkende udviklingen, eller er du dybt uenig? Kom bare med dit input og lad os få en debat i gang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

     

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk